درباره کارساز

نظر به اینکه اندوختن علم و دانش و فراگیری فنون متداول روزگار و ترویج و اشاعه ی این علوم و فنون، ازجمله اسباب رشد و پیشرفت و ترقی هر مملکت و ملتی است ما اعضای کارساز (گروه آموزشی جنگل) برآن شدیم تا درحد بضاعت دست بکار شده و در حوزه ی فعالیت خویش که همانا صنعت خودرو مخصوصاً مباحث برق و الکترونیک و سیستم های پیشرفته ی روز دنیاست عزم خود را جزم و تهیه و تولید و انتشار محتواها و بسته های آموزشی را وجهه ی همت خود بدانیم و از هیچ سعی و تلاشی دراین راه مضایقه ننماییم. بدیهی است که پشتیبانی و همراهی شما عزیزان موجب دلگرمی وافر و انبساط خاطر ما خواهد شد و مارا در خدمت به میهن عزیزتر از جان، ترغیب و تشویق خواهد نمود. امیدست آن دسته از هم میهنان عزیز که در علوم و فنون مختلف دارای تبهر و تجربه می باشند بر تکمیل دانسته های خود اصرار ورزیده و بر وسعت قابلیتهایشان بیفزایند و آنچه را که می آموزند در کمال سخاوت، بی کم و کاست به دیگران بیاموزند تا دانش و تجربه فراگیر گردد و مصیبت هایی که زاییده ی نادانی و ناتوانی بوده و مدتهاست گریبان گیر ماست از عرصه ی ایران رخت بربندد. و نیز بدانیم که انجام هر خدمتی هرچند هم کوچک باشد ممکن است اثرات بزرگ و شگرفی برجای بگذارد.

گروه آموزشی جنگل
کارساز (گروه آموزشی جنگل)
دکمه بازگشت به بالا